banner

արտադրանք

  • EEC L1e Electric Bicycle

    EEC L1e էլեկտրական հեծանիվ

    • Առաջարկեք շրջելու կանաչ և էկո միջոց:
    • ԴիրքորոշումԷկո զբոսանք ամենօրյա ճանապարհորդության համար, ճանապարհորդություններ դեպի տեղական խանութներ և ծառայություններ, շրջելու կանաչ և առողջ միջոց:
    • Ամենօրյա երթևեկության համար ՝ կարճ ճանապարհով: Մեր կյանքը չպետք է խրվի ճանապարհի եռուզեռի մեջ: Թույլ տվեք հանգստանալ: